Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.marietilsarova.cz Obchodní podmínky vymezují a upřesňují obchodní vztah mezi kupujícím – zákazníkem a prodávajícím – Marie Tilšarová, Kostomlaty pod Řípem 22, 413 01 Kostomlaty pod Řípem, IČO: 75565145

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Objednání

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího. K potvrzení objednávky dochází elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V objednávkovém formuláři má kupující možnost rozlišit dodací a fakturační adresu a v případě, že si žádá konkrétní velikost zboží či jiné změny a úpravy oproti vystavenému zboží, přidat poznámku do pole „komentář“. Toto se pak automaticky objeví na daňovém dokladě.

Storno objednávky

Storno lze provést bezprostředně po potvrzení objednávky do té doby, než ji systém ověří automaticky (tzn. max do 30 minut po podání objednávky). V případě již odeslané a ověřené objednávky můžete storno provést telefonicky na číslo +420 605 461 592, popřípadě zasláním e-mailu na adresu tilsarovam@gmail.com. Pro snadnější vyřízení požadavku o storno mějte připravené číslo objednávky.

Dodání

V případě výroby nového produktu na zakázku (objednávka na míru), je doba dodání až 1 měsíc. Samozřejmě se budeme snažit vaši objednávku realizovat co nejdříve. Budeme s Vámi komunikovat :-).

Objednávky jsou obvykle expedovány následovně:

Způsob dodáníOdesláníDoručení
Osobněobvykle do 3 pracovních dnů po objednání na určeném místě
Platba předem bankovním převodemobvykle do 3 pracovních dnů od připsání platby na náš účet/přijetí potvrzení o provedení transakce (v případě výroby na zakázku vás budeme informovat o době zhotovení, max. to může být 1 měsíc)následující pracovní den po expedici

Pozn: Česká pošta (ČP) garantuje doručení v následující pracovní den po odeslání zásilky. Přesný čas doručení není možné předem odhadnout.

Zákazník má možnost upřesnit termín dodání v poli „komentář“ v objednávkovém formuláři.

Způsob platby

– platba předem bankovním převodem
– platba v hotovosti při osobním převzetí na místě určeném

Záruční podmínky a reklamace

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet dnem převzetí zboží. Dle zákona platí tyto podmínky reklamace:

  • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  • U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  • Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož i pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.
  • Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, např. informace o praní a žehlení.

Naším zájmem je, aby zákazníci byli spokojeni. V případě, že jste zboží vybrali nevhodně, kontaktujte nás. Můžeme najít společnou cestu k oboustranné spokojenosti :-).

Adresa pro zasílání reklamací

Marie Tilšarová
Kostomlaty pod Řípem 22
413 01 Kostomlaty pod Řípem

Reklamace je vhodné zasílat doporučeně, dobře zabalené, např. v bublinkovém obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy. K reklamovanému zboží je třeba přiložit dopis s popisem vady a číslem objednávky nebo faktury. Zároveň je nutné přiložit námi vystavený prodejní doklad popř. jeho kopii.

Odstoupení od smlouvy

Každá fyzická osoba má ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží pořízeného zásilkovým prodejem.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné dodržet níže uvedené podmínky:

  • vrácené zboží musí být kompletní a nepoužité
  • zboží nesmí být nikterak znehodnoceno nebo porušeno
  • k reklamaci přiložte námi vystavený prodejní doklad, jeho kopii nebo číslo objednávky
  • uveďte své číslo bankovního účtu
  • REKLAMACE ZASLANÉ ZPĚT DOBÍRKOU NEPŘEBEREME!

Zboží je nutné zaslat zpět v pevném obalu tak, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození.

V případě odstoupení od smlouvy při dodržení výše uvedeného kupující obdrží celou částku včetně fakturovaného poštovného, vyjma nákladů, které má spojené s podáním balíčku s vráceným zbožím.

Peníze budou vráceny na Vámi udaný účet během 5–10 dní po obdržení reklamovaného zbo­ží.

Prodávající má možnost od smlouvy odstoupit v případě předem nepředpokládané nemožnosti ji plnit – např. v důsledku ukončení výroby komponentů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.